Lew, który dużo ryczy, mało mleka daje!

Temat: Ekwiwalent za urlop.
Jaki jest wskaźnik potrzebny do obliczenia ekwiwalentu za urlop?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9767Temat: ekwiwalent-pilne
Ekwiwalent za urlop 1700 zł : 21,17 ( współczynnik na 2004 dla celów obliczenia ekwiwalentu za urlop) x 2 przysługujące dni= 160,60 zł to jest ekwiwalent za urlop Ewentualnie podaj numer faxu to prześle pełen art. na temat obliczania wynagrodzeń za urlop i ekwiwalent za urlop kro po kroku
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12644


Temat: ekwiwalent urlopowy w 2004
podobno w tym roku zmieniły się zasady obliczania ekwiwalentu za urlop. Na czym ta zmiana polega? Załóźmy, że wskaźnik wynosi 21,17.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9053


Temat: odprawy, odszkodowania, ekwiwalenty za urlop?????
Odprawe płaci sie przy zwolnieniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy ustawa z dn. 28 12 89 o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy.Odprawe ustala sie w/gzasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w tym roku wskażnik wynosi 20,91.Zalezy też od stażu pracy w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia jesli pracownik przepracował 10 lat ;2-miesięcznego wynagrodzenoa jeśli przepracował 10 lecz mniej niz 20 lat i 3- miesiecznego wynagrodzenia jesli przepracował 20 lat.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4044


Temat: INFORMACJA DOT. EKWIWALENTU
...w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dniem wypłaty ekwiwalentu powinien być ostatni dzień zatrudnienia. Należy wyjaśnić, że współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu TEGO roku kalendarzowego. PRZYKŁAD: Pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za lata 2003 i 2004 w lutym 2004 roku. Dlatego obliczając ekwiwalent za urlop pracodawca weźmie pod uwagę współczynnik wyliczony na rok 2004"
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12057


Temat: Sprzedaż opodatkowana i zwolniona
Bardzo proszę o podane współczynnika za 2006 rok do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3718


Temat: Ekwiwalent - prosze pomóżcie!
Mam pytanie odnośnie naliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy osobie, która zachorowała w pierwszym miesiącu pracy. Pracownik został przyjęty w październiku 2004( X-2004; 21 dni roboczych – 1 dzień przebywał na urlopie wypoczynkowym, a resztę chorował). Czy obliczając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy mam przyjąć w takim przypadku stawkę miesięczną z umowy o pracę tj. 1000 zł? Bardzo proszę o sprawdzenie obliczeń: 1000,00 zł: 21 = 47,62 zł -> 47,62: 8 godz. = 5,95 zł -> 5,95 zł * 88 godz. (11 dni – 6 za 2004 r i 5 za 2005 r) = 523,60 zł brutto Czy pomimo, że musze wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy tj. za 2004 rok stosuje współczynnik 21,00 ( czy za 2004 – 21,17 a 2005...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21933


Temat: Ekwiwalent
Ile wynosi wskaźnik przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop za 2003 r.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3192


Temat: czas pracy w 2006 roku
Czas pracy w 2006 r. ■ dni kalendarzowe – 365, ■ niedziele i święta nie nakładające się na niedziele – 62, ■ dni kalendarzowe bez niedziel i świąt – 303, ■ dni robocze po 8 godzin – 253, ■ dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – 50 (303 – 253), ■ roczny wymiar czasu pracy – 2024 godziny (253 x 8), ■ współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – 21,08 (253: 12). Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2006 r. Miesiąc Wymiar czasu pracy Liczba dni roboczych po 8 godzin Styczeń 176 22 dni Luty 160 20 dni Marzec 184 23 dni Kwiecień 152 19 dni Maj 176 22 dni Czerwiec 168 21 dni Lipiec 168 21 dni Sierpień 176 22 dni Wrzesień 168 21 dni Październik 176 22 dni...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31476


Temat: ekwiwalent za urlop po chorobowym
Witam serdecznie! Jeśli chodzi o obliczanie ekwiwalentu za urlop, to należy policzyć pracownikowi średnią wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy. Do podstawy obliczenia tej średniej przyjmuje się wszystkie dochody pracownika związane ze stosunkiem pracy, pod warunkiem że były od nich odprowadzone składki ZUS. Sumę oskładkowanych dochodów dzieli się przez trzy, a wynik tej operacji przez 21(wskaźnik na rok 2008) i otrzymujemy dniówke urlopu:) Pozdrawiam!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=46089


Temat: Średnie miesięczne wynagrodzenie: jak je ustalić?
PRZYKŁAD 1 czerwca 2008 r. pracodawca, na mocy porozumienia stron, obniżył wynagrodzenie swego podwładnego z 4000 zł do 3000 tys. zł. Następnie 30 czerwca 2008 r. rozwiązał z nim stosunek pracy. W momencie rozwiązania umowy o pracę pracownikowi przysługiwało więc wynagrodzenie w wysokości 3000 zł, które jest podstawą obliczenia ekwiwalentu za urlop, a co za tym idzie- kwotą średniego miesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop. Mechanizm ten nieco się komplikuje, jeśli pracownik otrzymywał wynagrodzenie zmienne (np. obowiązywał go stawka godzinowa lub akordowa) lub oprócz zasadniczej pensji otrzymywał również zmienne składniki wynagrodzenia np. premie. I tak, składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=442


Temat: za urlop ekwiwalent
Taką premię jak najbardziej uwzględniasz przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop. Jeżeli nie jest stała, to bierzesz średnią z 3 miesięcy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27985


Temat: POWOŁANIE DO WOJSKA A EKWIWALENT ZA URLOP
Jeszcze zapomniałam zapytać. Wiem, że pracownikowi należy się odprawa wyliczona wg zasad przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop. Czy od tej odprawy odprowadzam składki na ubezpiecznei społeczne?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=34537


Temat: Ekwiwalent za urlop
Zatrudniliśmy absolwenta wyższej uczelni 3/01/2003 roku, była to pierwsza praca, wymiar urlopu 20 dni, pierwszy urlop 10 dni uzyskał po przepracowaniu 6 miesięcy następne 10 dni po roku, czyli w styczniu 2004 roku, prawo do kolejnego urlopu dopiero, w 2005 (ponieważ zatrudniany był na starych zasadach), pracował do 20.02.2004 i postanowił odejść, czy obliczając ekwiwalent za urlop powinniśmy z tych 10 dni odjąć 4 dni (za I i II) zostaje wtedy tylko 6 dni urlopu, czy tak? Czy jest to wykonane w poprawny sposób, bardzo proszę was o odpowiedź.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12382


Temat: Ekwiwalent-wyliczenia
Witam, wg mnie marzec też powinien być policzony wg stałej pensji, czyli 1 600,0, przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop niepełny m-c przelicza się na pełny. Czyli 1600 x 3 + 1400 = 6200/3=2066,67/21,08=98,04/8=12,26x56=686,56
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=35586


Temat: ujawnienie wielkości zarobków
w celu obliczenia ekwiwalentu za urlop - nie! Moze żądać w celu wypłaty okreslonej wysokości świadczenia z ZFŚS
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=35860


© 2009 Lew, który dużo ryczy, mało mleka daje! - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates