Lew, który dużo ryczy, mało mleka daje!

Temat: Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkan
...zakupy, o których mowa w art.3 ust.1 ustawy o zwrocie VAT. 3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%; Wykaz takich materiałów ogłosił Minister Transportu i Budownictwa wydając w dniu 30 grudnia 2005 r. obwieszczenie, w którym ogłosił wykaz materiałów budowlanych opodatkowanych do dnia 30 kwietnia 2004 r. stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. opodatkowanych podatkiem VAT w wysokości 22% (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1). W ten sposób Minister określił listę materiałów budowlanych, których zakup uprawnia do ubiegania się o zwrot części poniesionych wydatków. W wykazie tym jako czynnik identyfikujący materiały budowlane, oprócz...
Źródło: davidicke.pl/forum/viewtopic.php?t=3266Temat: Rozliczenie VZM
...iloczyn 30m2 x cena 1m2 (3) Osoby fizyczne, które skorzystały z ulg mieszkaniowych Kwota zwrotu wynosi 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych, lecz nie więcej niż: Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 x cena 1m2 (3) Dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 x cena 1m2 (3) Jakie materiały są objęte zwrotem VAT? Wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały, które do dnia 30 kwietnia 2004 były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 22% stawką podatku VAT określa obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa
Źródło: forum.sekrety-sukcesu.com/viewtopic.php?t=206


Temat: Rozliczenie VZM
Już nie pamiętam ale jest wykaz materiałów budowlanych, które można odliczyć. Jak się pomylisz to US to zweryfikuje i poprawi. Zajmuje to może 2-3 godziny.
Źródło: forum.sekrety-sukcesu.com/viewtopic.php?t=206


Temat: VZM-1
Czy już Państwo sporządzaliście wniosek VZM-1? O zgrozo, co oni wymyślili? Wykaz materiałów budowlanych Ministra Transportu i Budownictwa jest okrojony. Nie ma w nim wielu podstawowych materiałów zużytych do remontu mieszkania, a których stawka vat wzrosła od 01.05.2004r. z 7% na 22%. Jest nieczytelny, nie można odnaleźć odpowiedników z faktur. Np. nie mogę znaleźć farb (emulsja, olejna) zużytych do malowania mieszkania. Co Państwo sądzą o tym? Pozdrwiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=32408


Temat: Projekt FIGA
Wykaz materiałów budowlanych można uzyskać w naszym Dziale Doradztwa Inwestycyjnego (KONTAKT na stronie głównej Archetonu). Liczbę sztuk Maxa pomoże orientacyjnie obliczyć informacja o powierzchni ścian zewnętrznych na stronie z prezentacją projektu. O tym, czy do przeniesienia obciążeń z budynku na grunt wystarczy jedynie powierzchnia spodu ścian fundamentowych, może zadecydować tylko projektant na miejscu po...
Źródło: forum.archeton.pl/viewtopic.php?t=184


Temat: ULGA MIESZKANIOWA nie, a co z VAT-em
...osób np. zdaje sobie sprawę, że wykonanie docieplenia ścian wymaga jakiś zezwoleń czy zgłoszeń. Każde uchybienie w dopełnieniu wszystkich obowiązków w tej materii wyklucza zwrot Vatu oraz może pociągnąć za sobą oskarżenie o wyłudzenie zwrotu podatku Vat/pomimo, że nie zwrócili/, a to w zależności od kwoty żądanego zwrotu odpowiednie konsekwencje. Jeszcze dodam, że należy się zwrot Vat tylko od tych materiałów, które są ujęte w wykazie materiałów budowlanych stanowiącym załącznik do tych przepisów.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=43953


Temat: zwrot vatu na materiały budowlane
Gdzie znajde wykaz materiałów budowlanych na które wzrosła stawka z 7% na 22%?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=34315


Temat: Odliczenie zakupu mieszkania od podatku
Właściwie to można jedynie starać się o zwrot części podatku od tych materiałów budowlanych, które przed dniem 01 maja 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.Mówi o tym obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych. W tym wykazie są umieszczone materiały i usługi, które mozna odliczyć.
Źródło: teczowe-osiedle.pl/viewtopic.php?t=60


© 2009 Lew, który dużo ryczy, mało mleka daje! - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates