Lew, który dużo ryczy, mało mleka daje!

Temat: Mandat za brak kaganca
Gdzie można znaleźć jak najbardziej aktualny wykaz ras psów uznawanych za niebezpieczne?
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=52961Temat: PRZEPISY DOTYCZĄCE PSÓW W MIASTACH
...możliwe jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy osoba utrzymująca psa sprawuje nad nim bezpośrednią kontrolę. Pies zwolniony ze smyczy musi być w kagańcu. 3. Z obowiązku zakładania kagańca zwolnione są psy, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała lub nie wskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone przez lekarza weterynarii. § 65. Właściciele lub opiekunowie psów objętych wykazem ras psów uznawanych za agresywne zobowiązani są do umieszczenia przy bramie wejściowej na teren posesji tabliczki ostrzegawczej informującej, że na terenie posesji znajduje się pies. § 66. Właściciele lub opiekunowie psów i kotów zobowiązani są do: 1) usuwania pozostawionych przez nie nieczystości; obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, klatki schodowe, parki, zieleńce...
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=2568


Temat: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
...je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 2. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu. Art. 10. 1. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia właściwego organu gminy. 2. Wykaz ras psów, o których mowa w ust. 1, oraz warunki wydawania zezwoleń określi, w drodze rozporządzenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce. Art. 11. 1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i...
Źródło: forum.alaskan.malamut.org/viewtopic.php?t=3142


Temat: PRZEPISY DOTYCZĄCE PSÓW W MIASTACH
...1990 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 z 1996 r., poz.74) Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje: § 1 W celu ochrony przed zagrożeniem, uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku wprowadza się następujące obowiązki w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe: 1) Zaopatrzyć psa w znaczek identyfikacyjny. 2) a) Prowadzić psa na smyczy. b) Psy objęte wykazem ras psów uznawanych za agresywne oraz psy duże mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. [2] 3) Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe wyłącznie w miejscach nie uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, odnośnie psa określonego w § 1 pkt. 2 b/ jest dopuszczalne w kagańcu. [2] 4) Pies w wieku ponad 2...
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=2568


Temat: Pozwolnie na DC
...MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy /Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy.TERMIN ODPOWIEDZI:lDo 1 miesiąca.l l Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.l TRYB ODWOŁAWCZY:Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.UWAGI: Wykaz ras psów uznawanych za agresywne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 77 poz.687): amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. PODSTAWA PRAWNA:lUstawa z dnia 14...
Źródło: forum.molosy.pl/showthread.php?t=14606


Temat: Niewinna krew - artykuł prasowy
...swojej grupy. Poza tym rodzice mający choćby podstawową wiedzę o zachowaniach czworonogów nie zostawiliby małego dziecka z psem bez nadzoru. Jak uniknąć takich tragedii? Najważniejsza jest zmiana prawa i edukacja (obowiązkowa!) właścicieli. Muszą wiedzieć, że trzymanie psa w ciasnym kojcu, niewycho-wywanie go i pozbawianie dostatecznego kontaktu z człowiekiem prowadzi prosto do nieszczęścia. Dotychczasowe regulacje prawne, takie jak wykaz ras psów uznawanych za agresywne, są nieskuteczne, bo opierają się na fałszywym założeniu, że pies jest niebezpieczny, ponieważ jest przedstawicielem jakiejś rasy. Tymczasem pies każdej rasy może ugryźć, podobnie jak pies każdej rasy może być zwierzęciem bezpiecznym. Czworonogi bywają agresywne i niebezpieczne, dlatego że ich właściciele chcą, ażeby takie były, albo dlatego że nie zapewnili im warunków,...
Źródło: forumrottweiler.vot.pl/viewtopic.php?t=2535


Temat: nowy? wykaz ras psów agresywnych?
nowy? wykaz ras psów agresywnych?   http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykaz_r...3w_agresywnych
Źródło: forum.molosy.pl/showthread.php?t=10996


Temat: Od dziś psiunie legalnie bez smyczy i kagańca.
...ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia lub jest puszczony w lesie bez smyczy podlega od razu grzwynie lub naganie nie ważne co uchwaliła rada miasta, nastomiast uchwała rada miasta może znieść lub nakazać obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu i na smyczy. I to uchwały rady miasta regulują czy psy należy wyprowadzać w kagańcu/na smyczy natomiast bezwzględnie wszystykich obejmuje Art. 77 KW aha ktoś chciał razy uznane za agresywne: Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: 1) amerykański pit bull terrier; 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 3) buldog amerykański; 4) dog argentyński; 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 6) tosa inu; 7) rottweiler; 8) akbash dog; 9) anatolian karabash; 10) moskiewski stróżujący; 11) owczarek kaukaski, dodano kolejnych 22: 1. amerykański staffordshire terrier 2. amerykański...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=52421


Temat: psy na smyczy i w kagancu
  Cytat: Napisał/a kikimora29 Bokser pewnie też nie może chodzić bez kagańca i pewnie też dostałabym mandat, . Zależy od przepisów lokalnych natomiast nie znajduje się w wykazie ras niebezpiecznych. § 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje nast´pujĂ ce rasy psów: 1 ) amerykaĆ’ski pit bull terrier; 2 ) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 3 ) buldog amerykaĆ’ski; 4 ) dog argentyĆ’ski; 5 ) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 6 ) tosa inu; 7 ) rottweiler; 8 ) akbash dog; 9 ) anatolian karabash; 10 ) moskiewski stró˝ujĂ cy; 11 ) owczarek kaukaski. Cytat:...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=142672


Temat: Od dziś psiunie legalnie bez smyczy i kagańca.
> Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:[color=blue] > 1) amerykański pit bull terrier; > 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); > 3) buldog amerykański; > 4) dog argentyński; > 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); > 6) tosa inu; > 7) rottweiler; > 8) akbash dog; > 9) anatolian karabash; > 10) moskiewski stróżujący; > 11) owczarek kaukaski, > dodano...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=52421


Temat: Nadzieja Dobermana-aktualne info www.nadzieja-dobermana.pl - POMOZ DOBECZKOM!
Nie tylko tyle jest piesków-reszta na str.100 tego tematu!, bo niektóre nie sa podane na strone (ze względu na brak ładnych zdjęć i potrzebnej wiedzy na ich temat). Na dobermana nie potrzebne jest zezwolenie. Tu jest wykaz psów uznawanych za agresywne i na nie trzeba zezwolenia, ale tylko na rasowe: Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, zwany dalej "wykazem", obejmuje następujące rasy psów: 1) Amerykański pit bull terrier, 2) Perro de Presa Mallorquin, 3) Buldog amerykański, 4) Dog argentyński, 5) Perro de Presa Canario, 6) Tosa inu, 7) Rottweiler, 8) Akbash dog, 9) Anatolian karabash, 10) Moskiewski stróżujący, 11) Owczarek kaukaski. Daga-super wieści!!!
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=35110


Temat: O Pit Bulls
...Those two are amstaff/pitbull forums : http://amstaff.civ.pl/forum/ http://www.amstaff-pitbull.cyberdusk.pl/ I think if You search the web for "pitbull" for example on www.wp.pl www.google.pl and search only "strony w jezyku polskim", You will find many matches, I even think too many :shake: Here http://www.naszepsy.com.pl/regulaminy.asp?Id=694 is the list of potentially aggressive dog breeds [ Wykaz ras psów uznawanych za agresywne] - the owner has to ask for permission to have a dog of one of those breeds - but this is a dead regulation - it concerns only pedigree dogs, not type-like dogs - and as far as we know these dogs are often a bigger threat. what do You mean by ? I think You can write in English :), let's hope all dogomaniacs will understand it;) - if not, they will have to learn and it will be for a greater good:evil_lol: ps. sorry for...
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=31569


Temat: Kopiowane - Czy to karalne?
.Nas interesuje konktretny dokument . Mnie też interesuja konkretne dowody. No to jak Jasiu, masz jakieś pisemko z MR z wykazem ras psów objetych technologią produkcji z odrebnymi stosownymi przepisami ? :razz: Bo jak nie to Sylwia też do Ciebie mówiła
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=77864


Temat: Nagonki na Amstaffy część dalsza - to mnie wqrza
Istnieje obowiazek posiadania zezwolenia na prowadzenie hodowli lub trzymania psa rasy uznanej za agresywna. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 23 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psow uznawanych za agresywne , za psy agresywne uwaza sie nastepujace rasy : - amerykanski pit bull terier - pies z Majorki - buldog amerykanski - dog argentynski - pies kanaryjski - tosa inu - rottwailer -akbash dog -anatolian karabash -moskiewski strozujacy -owczarek kaukaski Aha26 chelpisz sie swoja wiedza o psach , wiec specjalnie dla Ciebie ta lista abys sie juz wiecej nie kompromitowala. I nie namawiaj zadnego bacy...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=53057


Temat: Kopiowanie ( ogony i uszy)
..."na wystawe z puli który ma ciete uszy i/lub ogon" to wtedy można uznać że pies "wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa" lub są "uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona". Kto mi pomoże i wskaże, gdzie znajdę urzędowy/oficjalny tzn. FCI/ZKwP, wykaz ras psów, którym wg zwyczaju kopiuje się ogony i/lub uszy. Podkreślam, wg zwyczaju KOPIUJE. I jakie relacje zachodzą między wzorcem a zwyczajem, w przedmiocie kopiowania? Na stronach zkwp oraz fci nie znalazłam niczego. A to chyba jest ważne?
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=32450


Temat: USTAWA O OCHRONIE ZWIERZAT
...psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. 2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. 3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. . Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 2. (2)Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt. 3....
Źródło: bassety-adopcje.pl/viewtopic.php?t=13


Temat: BIAŁY GłUCHY DOG NIEMIECKI BOSSA - nieaktualne ZOSTAJE ZE SWOJĄ PANIĄ :)
...psów, ich szczepienia oraz okazywania stosownych zaświadczeń na żądanie osób działających z upoważnienia Prezydenta Miasta. Zezwala się na zwalnianie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem godnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Z 2003 r. Nr 77, poz. 687) Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: amerykański pit bull terrier; pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); buldog amerykański; dog argentyński; pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); tosa inu; rottweiler; akbash dog; anatolian karabash; moskiewski stróżujący; owczarek kaukaski. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za...
Źródło: forum.molosy.pl/showthread.php?t=6076


Temat: GREEN CLUB - Pogaduchy przy zielonej herbacie :)
...bez podstawowego zabezpieczenia. Chodzi o to, aby ochronić osoby postronne przed skutkami ewentualnego ataku ze strony zwierzęcia. Właściciele psów, którzy nie zastosują się do tego obowiązku będą karani grzywną. Obowiązek ten dotyczył będzie jedynie miejsc położonych na terenie miast. Jakie są to rasy? Oto one. :) http://www.abc.com.pl/serwis/du/1998/1051.htm Cytat: § 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, zwany dalej "wykazem", obejmuje następujące rasy psów: 1) Amerykański pit bull terrier, 2) Perro de Presa Mallorquin, 3) Buldog amerykański, 4) Dog argentyński, 5) Perro de Presa Canario, 6) Tosa inu, 7) Rottweiler, 8) Akbash dog, 9) Anatolian karabash, 10) Moskiewski stróżujący, 11) Owczarek kaukaski. Ale...Ten regulamin, który podałam jest raczej taki...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=155890


Temat: Owczarek kontra rotweiler
2.Zezwolenia, o ktorym mowa w ust.w 1 , nie wydaje sie , a wydane cofa sie , jezeli pies bedzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposob , ktore stanowia zagrozenie dla ludzi lub zwierzat. 3.Minister wlasciwy do spraw administracji publicznej , po zasiegnieciu opinii Zwiazku Kynologicznego w Polsce , ustala , w drodze rozporzadzenia , wykaz ras psow uznawanych za agresywne , biorac pod uwage koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i zwierzat.
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=35318


Temat: pogryzienie przez psa!!!
...Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/802/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 ), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy ( Dz. U. Nr 159, poz. 1051, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt bezdomnych (Dz. U. Nr 116, poz. 753), Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)
Źródło: forum.maslice.org/viewtopic.php?t=345


Temat: Spam
"W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy i kagańca pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa za wyjątkiem psów rasy uznanej za agresywną lub mieszańce tych ras, które muszą mieć nałożony kaganiec. " Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: 1) amerykański pit bull terrier; 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 3) buldog amerykański; 4) dog argentyński; 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 6) tosa inu; 7) rottweiler; 8) akbash dog; 9) anatolian karabash; 10) moskiewski stróżujący; 11) owczarek kaukaski. Urząd miasta może swoje poprawki wprowadzić. KATOWICE *** KATOWICE ***...
Źródło: forumgieksy.pl/showthread.php?t=359


Temat: psy na smyczy i w kagańcu
...tchórz zwyczajny, szop pracz, piżmak, zając szarak, dziki królik, jarząbek, bażant, kuropatwa, gęś gęgawa, gęś zbożowa, gęś białoczelna, krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica, gołąb grzywacz, słonka, łyska). 4. Trzymanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia stanowi wykroczenie z art. 37a ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). Wykaz ras psów uznawanych za agresywne zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=2542


Temat: Pozwolnie na DC
...Środowiskal lZwalczanie komarówl lProgram Ochrony Środowiska przed hałasem (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXII/1090/09)l Aby otrzymać zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną należy złożyć wniosek zgodny z przedstawionym formularzem. Wniosek o wydanie zezwolenia - plik do pobrania w formacie .rtf (akceptowanym przez wszystkie popularne edytory tekstu). Formularz zezwolenia jest także dostępny na miejscu. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: lAmerykański pit bull terrier.l lPerro de Presa Mallorquin.l lBuldog amerykański.l lDog amerykańskil lPerro de Presa Canario.l lTosa inul lRottweilerl lAkbash dogl lAnatolian karabash.l lMoskiewski stróżujący.l lOwczarek kaukaski.l Opłata skarbowa: l 82 złl Opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635) obowiązek...
Źródło: forum.molosy.pl/showthread.php?t=14606


Temat: Poznań: Rotweiler śmiertelnie pogryzł dziecko
...zwierząt, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Natomiast posiadacz psa w typie rasy uznawanej za agresywną (posiadający go w dniu wejścia w życie ustawy) powinien wystąpić o zezwolenie na jego posiadanie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Uwagi: 1) Należy zwrócić uwagę, że ustawa rozciąga obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa w typie rasy uznawanej za agresywną. O ile wykaz ras psów uznawanych za agresywne określa minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego (art. 10 ust. 3 ustawy nowelizowanej), to trudno określić grupę psów w typie rasy uznawanej za agresywną. Ustawodawca ma najpewniej na myśli mieszańce ras agresywnych. Jednakże w słowniczku ustawy (art. 4 ustawy nowelizowanej) nie wprowadzono definicji psa w typie ras uznawanych za...
Źródło: forum.molosy.pl/showthread.php?t=3348


Temat: pogryzienie przez psa!!!
...przez zwierzę. 2. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta domowe (zwłaszcza psy) wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia, z zachowaniem następujących zasad: 1) pies powinien być prowadzony na smyczy oraz (o ile nie jest trwale oznakowany) powinien być zaopatrzony w identyfikator pozwalający na ustalenie nazwiska i adresu właściciela; 2) psy objęte wykazem ras psów uznawanych za agresywne oraz pozostałe psy odpowiadające wielkością rasom psów średnich, dużych i olbrzymich, należy prowadzić w kagańcu; 3) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie na terenie mało uczęszczanym przez ludzi i tylko w wypadku, gdy właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. § 13 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do :...
Źródło: forum.maslice.org/viewtopic.php?t=345


© 2009 Lew, który dużo ryczy, mało mleka daje! - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates